TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT

10:50 chiều

TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT

(Lưu ý: Link tải tài liệu ở phía dưới bài viết)

 

Sử dụng trong y dược:

 • BV: Bệnh viện.
 • CTM: Công thức máu.
 • KC: Khuyến cáo.
 • KSDP: Kháng sinh dự phòng.
 • NCPT: Nước cất pha tiêm.
 • NK: Nhiễm khuẩn.
 • NKBV: Nhiễm khuẩn bệnh viện.
 • NKN: Nhiễm khuẩn nặng.
 • TB: Tiêm bắp.
 • TCV: Tụ cầu vàng.
 • TE: Trẻ em.
 • TM: Tĩnh mạch.
 • TTT: Thổi tâm thu.

 

Link tải: TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT.

 

Nguồn: Hướng dẫn sử dụng kháng sinh (Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-BYT ngày 02/3/2015) .

Bình luận