TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH

TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH

(Lưu ý: Link tải tài liệu ở phía dưới bài viết)

 

Sử dụng trong y dược:

 • A6AP: Acid 6-aminopenicilanic.
 • A7AC: Acid 7-aminocephalosporanic.
 • ADN: Deoxyribonucleic acid.
 • ADR: Adverse drug reaction (Tác dụng không mong muốn).
 • AFB: Acid Fast Bacillus (Nhuộm huỳnh quang tìm vi khuẩn kháng acid).
 • BK: Bacilie de Koch (Vi khuẩn lao).
 • CFU: Colony forming unit (khuẩn lạc).
 • CK: Creatine kinase.
 • CLSI: Clinical and Laboratory Standards Institute (Viện tiêu chuẩn thức về lâm sàng và xét nghiệm).
 • CPIS: Clinical Pulmonary Infection Score (Điểm đánh giá nhiễm khuẩn phổi trên lâm sàng).
 • CRP: C-reactive protein (Protein phản ứng C).
 • CT: Computed tomography (Chụp cắt lớp vi tính).
 • ESBL: Extended spectrum beta-lactamase (Beta-lactamase phổ rộng).
 • Hib: Heamophilus influenzae type b (Haemophilus influenzae nhóm B).
 • HIV: Human immunodeficiency virus.
 • ICU: Intensive care unit.
 • INR: International normalized ratio (Tỉ số bình thường hóa quốc tế).
 • KPC: Klebsiella pneumoniae carbapenemase.
 • MBC: Minimum Bactericidal Concentration (nồng độ tối thiểu cần thiết để tiêu diệt vi khuẩn).
 • MIC: Minimum Inhibitory Concentration (Nồng độ ức chế tối thiểu).
 • MDR: Multi-drug resistant (Đa kháng).
 • MRI: Magnetic resonance imaging (Chụp cộng hưởng từ).
 • MRSA: Methicillin resistant Staphylococcus aureus (Tụ cầu kháng Methicilin).
 • MSSA: Methicillin sensitive Staphylococcus aureus (Tụ cầu nhạy cảm với Methicilin).
 • PAE: Post-Antibiotic Effect (Tác dụng hậu kháng sinh).
 • PALE: Post-Antibiotic Leucocyt Enhancement Effect (Hiệu quả bạch cầu sau kháng sinh).
 • PaCO2: Áp lực riêng phần của carbonic trong máu động mạch.
 • PaO2: Áp lực riêng phần của oxy trong máu động mạch.
 • PCR: Polymerase Chain Reaction (Phương pháp khuếch đại gen).
 • PD: Pharmacodynamics (Dược lực học).
 • PDR: Pan-drug resistant (Toàn kháng).
 • PK: Pharmacokinetics (Dược động học).
 • SpO2: Saturation of Peripheral Oxygen (Độ bão hòa oxy trong máu).
 • TDM: Therapeutic Drug Monitoring (Theo dõi nồng độ thuốc trong máu).
 • TMP-SMX: Trimethoprim/Sulfamethoxazole.
 • WHO: World Health Organization (Tổ chức Y tế thế giới)

 

Link tải: TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH.

 

Nguồn: Hướng dẫn sử dụng kháng sinh (Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-BYT ngày 02/3/2015) .

Bình luận