THUỐC CẦM TIÊU CHẢY

THUỐC CẦM TIÊU CHẢY

(Lưu ý: Link tải tài liệu ở phía dưới bài viết)
 

Smecta:

  • 1 tuổi uống 1g/2l
  • 2 tuổi uống 2g//2l (giúp phân thành khuôn)

 

Elygan:

  • 10mg dưới 1 tuổi 2v/2l
  • 30mg trên 2 tuổi 2v/2l

 

Hidrasec 30mg:

  • Dưới 1 tuổi 1v/1l
  • Trên 2 tuổi 2v/2l

 

Men tiêu hóa:

  • Dưới 1 tuổi 1g/2l
  • Trên 2 tuổi 2v/2l

 

Loperamid:

  • 1v/1l cho trẻ trên 3 tuổi

 

Link tải: THUỐC CẦM TIÊU CHẢY.

 

Nguồn: Thực hành bán thuốc quyển số 1.

Bình luận

Gửi phản hồi