SỐT, HO, ĐỜM, MŨI Ở TRẺ EM

11:29 sáng

SỐT, HO, ĐỜM, MŨI Ở TRẺ EM

(Lưu ý: Link tải tài liệu ở phía dưới bài viết)

 

Kê đơn tham khảo:

 • Trẻ em 3 tháng:
  • Cefixim 100mg 1v/2l
  • Efferalgan 80ml 1v/1l (4-6h)
  • Exomuc 100mg 1v/2l
  • Quất mật ong sr 3ml/3l
  • Nacl 0,9%
  • Ostrivin
 • Trẻ em 6 tháng:
  • Cefixim 100mg 1v/2l
  • Daleston –D sr ¼ thìa/2l
  • Bổ phế sr 3ml/3l
  • Nacl 0,9%
  • Ostrivin
 • Trẻ em 1 tuổi:
  • Cefixim 100mg 2v/2l
  • Daleston-D sr ¼ thìa x 2 lần
  • Efferalgan 80mg 1v/1l (4-6h)
  • Exomuc 100mg 2v/2l
  • Methorphan sr 4ml/2l
  • Nacl 0,9% rửa
  • Ostrivin xịt
 • Trẻ em 3 tuổi:
  • Azithromycin 100mg 2v/2l
  • Cedesfarnin 0,25mg 2v/2l
  • Hapacol 150mg 2v/2l
  • Acemuc 200mg 2v/2l
  • Quất mật ong sr 5ml/2l
  • Nacl 0,9%
  • Ostrivin
 • Trẻ em 5 tuổi:
  • Augmentin 250mg 2v/2l
  • Colergis sr 4ml/2l
  • Efferalgan 250mg 2v/2l
  • Mitux 200mg 2v/2l
  • Bảo thanh sr 5ml/2l
  • Nacl 0,9%
  • Ostrivin
 • Trẻ em 7 tuổi:
  • Clarythromycin 250mg 2v/2l
  • Alpha choay 5mg 2v/2l
  • Hapacol 500mg 2v/2l
  • Acetyl cystein 200mg 2v/2l
  • Eugica sr 7ml/3l
  • Sterimar
  • Nemydexa

 

Link tải: SỐT, HO, ĐỜM, MŨI Ở TRẺ EM.

 

Nguồn: Thực hành bán thuốc quyển số 1.

Bình luận

Gửi phản hồi