SỔ MŨI Ở TRẺ EM

12:50 chiều

SỔ MŨI Ở TRẺ EM

(Lưu ý: Link tải tài liệu ở phía dưới bài viết)

 

Kê đơn tham khảo:

 • Trẻ em 3 tháng:
  • Decolgen
  • Sterimar rửa
  • Ostrivin xịt
 • Trẻ em 6 tháng:
  • Decolgen
  • Nacl 0,9%
  • Omeli
 • Trẻ em 1 tuổi:
  • Phenergan sr 3ml/2l
  • Nacl 0,9%
  • Ostrivin
 • Trẻ em 3 tuổi:
  • Theraline sr 5ml/2l
  • Sterimar
  • Ostrivin
 • Trẻ em 5 tuổi:
  • Clorampheniramin 4mg 2v/2l
  • Sterimar
  • Omeli
 • Trẻ em 7 tuổi:
  • Alimemazin 5mg 2v/2l
  • Vesim
  • Nemydexa

 

Link tải: SỔ MŨI Ở TRẺ EM.

 

Nguồn: Thực hành bán thuốc quyển số 1.

Bình luận

Gửi phản hồi