LIỀU KHÁNG SINH TRONG DỰ PHÒNG PHẪU THUẬT

12:16 chiều

LIỀU KHÁNG SINH TRONG DỰ PHÒNG PHẪU THUẬT

ThuốcLiều thường dùngĐiều chỉnh liều trong thủ thuật
Cefazolin< 120 kg: 2 g

≥ 120 kg: 3 g

Mỗi 4 giờ (mỗi 2 giờ đối với phẫu thuật tim)
Cefotetan< 120 kg: 2 g

≥ 120 kg: 3 g

Mỗi 6 giờ
Clindamycin600 mgMỗi 6 giờ
Ciprofloxacin400 mgMỗi 8 giờ
Gentamycin5 mg/kgKhông
Metronidazol500 mgMỗi 12 giờ
 

Vancomycin

< 70 kg: 1 g

71 - 99 kg: 1,25 g

> 100 kg: 1,5 g

 

Mỗi 12 giờ

 

Nguồn: Hướng dẫn sử dụng kháng sinh (Ban hành kèm theo Quyết định số 708/QĐ-BYT ngày 02/3/2015).

Bình luận

Gửi phản hồi