KÝ SINH TRÙNG

9:36 chiều

KÝ SINH TRÙNG

 

 • Ký sinh: Là một mối quan hệ cộng sinh không tương hỗ giữa các loài, trong đó có một loài là ký sinh, sống bám vào loài kia là vật chủ hay ký chủ. Sinh vật ký sinh và ký chủ có thể là động vật hay thực vật, đơn bào hay đa bào.

 • Trong y học: ký sinh trùng là sinh vật chiếm sinh chất của các sinh vật khác đang sống để tồn tại và phát triển. Trong tự nhiên rất nhiều sinh vật tự kiếm lấy thức ăn cho mình nhưng ký sinh trùng phát triển theo hướng khác, chúng sống gửi, sống bám hoàn toàn hoặc một phần vào loài khác, như giun móc hay ký sinh trùng sốt rét.

  • Bài 1: Sán dải - sán lá.

  • Bài 2: Giun.

  • Bài 3: Côn trùng.

  • Bài 4: Nấm.

  • Bài 5: Đơn bào đường ruột - sốt rét.

 

Xem bài viết mới nhất tại trang chủ Thuốc và Dược liệu.

Bình luận

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *