Dược liệu

2:30 sáng

Dược liệu

 • Dược liệu được hiểu là nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc tự nhiên từ thực vật, động vật, khoáng vật và đạt tiêu chuẩn làm thuốc.
 • Như vậy, dược liệu có các đặc điểm sau đây:
  • Là nguyên liệu để làm thuốc.
  • Có nguồn gốc tự nhiên từ thực vật, động vật, khoáng vật.
  • Phải đáp ứng tiêu chuẩn làm thuốc.
Từ điển cây thuốc Việt Nam (Bộ mới) tập 1.
Từ điển cây thuốc Việt Nam (Bộ mới) tập 2.

 

Các dược liệu được sắp xếp theo thứ tự A B C...

VD: Actisô có chử A đứng đầu, các bạn nhìn vào chữ cái tìm đến chữ cái bên dưới và nhấp vô chữ cái "A" để tìm Actisô...

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Xem bài viết mới nhất tại trang chủ Thuốc và Dược liệu.