Các từ viết tắt chương 8: Thận - Tiết niệu

8:54 chiều

Các từ viết tắt chương 8: Thận - Tiết niệu

(Lưu ý: Link tải tài liệu ở phía dưới bài viết)

 

UPR: Chụp bể thận ngược dòng.

AG: Chụp mạch thận.

VTBT cấp: Viêm thân - bể thân cấp.

UIV: Chụp thận niệu quản có thuốc cản quang.

VCT: Viêm cầu thận.

TNT: Thận nhân tạo.

CAPD: Lọc màng bụng liên tục ngoại trú.

BN: Bệnh nhân.

 

Link tải: Các từ viết tắt chương 8: Thận - Tiết niệu.

 

Nguồn: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa (BV Bạch Mai).

Bình luận

Gửi phản hồi