Các từ viết tắt chương 3: Chống độc

10:32 chiều

Các từ viết tắt chương 3: Chống độc

(Lưu ý: Link tải tài liệu ở phía dưới bài viết)

 

BN: Bệnh nhân.

HA: Huyết áp.

TM: Tĩnh mạch.

ALTMTT: Áp lực tĩnh mạch trung tâm.

CVVH: Lọc máu liên tục.

ALTT: Áp lực thẩm thấu.

CO: Carbon monoxid.

PPHC: Phospho hữu cơ.

TKTƯ: Thần kinh trung ương.

PAM: Pralidoxime.

TMC: Tĩnh mạch chậm.

INR: Prothrombin.

HTKN: Huyết thanh kháng nọc.

NKQ: Nội khi quản

 

Link tải: Các từ viết tắt chương 3: Chống độc.

 

Nguồn: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa (BV Bạch Mai).

Bình luận

Gửi phản hồi