Các từ viết tắt chương 10: Truyền nhiễm

11:43 sáng

Các từ viết tắt chương 10: Truyền nhiễm

(Lưu ý: Link tải tài liệu ở phía dưới bài viết)

 

VGVR: Viêm gan virus.

HAV: Hepatitis A virus.

HBV: Hepatitis B virus.

HCV: Hepatitis c virus.

HDV: Hepatitis D virus.

HEV: Hepatitis E virus.

ARN: Virus quai bị.

HSV: Herpes simplex virus.

DNT: Dịch não tủy.

MRI: Cộng hường từ.

EEG: Điện não đồ.

VMN: Viêm màng não.

CT scan: Cắt lớp vi tính.

SIRS: Hội chứng đáp ứng viêm hệ thống.

ALTMTT: Áp lực tĩnh mạch trung tâm.

DIC: Đông máu nội mạch rải rác.

 

Link tải: Các từ viết tắt chương 10: Truyền nhiễm.

 

Nguồn: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh nội khoa (BV Bạch Mai).

Bình luận

Gửi phản hồi