BỆNH TIÊU CHẢY Ở TRẺ EM

BỆNH TIÊU CHẢY Ở TRẺ EM

(Lưu ý: Link tải tài liệu ở phía dưới bài viết)

 

Kê đơn tham khảo:

 • Trẻ em 3 tháng:
  • Debby sr 5ml/2l
  • Elofan 10mg 1v/2l
  • Siro tiêu hóa khỏe 2ml/2l
 • Trẻ em 6 tháng:
  • Debby sr 5ml/2l
  • Elofan 10mg 1v/2l
  • Siro tiêu hóa khỏe 2ml/2l
 • Trẻ em 1 tuổi:
  • Smecta
  • Debby sr 3ml/2l
  • Biotic 1g/2l
 • Trẻ em 3 tuổi:
  • Biseptol sr 5ml/2l
  • Elofan 10mg 2v/2l
  • Biotic 2g/2l
 • Trẻ em 5 tuổi:
  • Biseptol sr 7ml/2l
  • Elofan 30mg 2v/2l
  • Enterogermina 1-2 ống/2l
 • Trẻ em 7 tuổi:
  • Loperamid 2v/2l
  • Enterogermina 2 ống/2l
  • Biseptol sr 10ml/2l

 

Link tải: BỆNH TIÊU CHẢY Ở TRẺ EM.

 

Nguồn: Thực hành bán thuốc quyển số 1.

Bình luận

Gửi phản hồi