BỆNH THỦY ĐẬU Ở TRẺ EM

10:14 sáng

BỆNH THỦY ĐẬU Ở TRẺ EM

(Lưu ý: Link tải tài liệu ở phía dưới bài viết)

 

Kê đơn tham khảo:

 • Trẻ em 1 tuổi:
  • Bôi Acyclovir khi chưa vỡ
  • Bôi Xanh methylen khi đã vỡ
  • Acyclovir 200mg 2v/2l
  • Cefixim 100mg 2v/2l
  • Alpha choay 5mg 1v/2l
  • Efferalgan 80mg 1v/1l (4-6h)
  • Ceelin sr 2,5ml/1l
  • B2 1v/1l
 • Trẻ em 3 tuổi:
  • Bôi Acyclovir khi chưa vỡ
  • Bôi Xanh methylen khi đã vỡ
  • Acyclovir 200mg 2v/2l
  • Zinnat 125mg 2v/2l
  • Alpha Choay 5mg 2v/2l
  • Hapacol 150mg 1v/1l (4-6h)
  • Pediakid sr 5ml/1l
  • Phenergan sr 5ml/2l
  • B2 2v/2l
 • Trẻ em 5 tuổi:
  • Bôi Acyclovir khi chưa vỡ
  • Bôi Xanh methylen khi đã vỡ
  • Acyclovir 200mg 3v/2l
  • Cefpodoxim 200mg 2v/2l
  • Alpha choay 5mg 2v/2l
  • Hapacol 300mg 1v/1l
  • Pharmaton sr 5ml/1l
  • Alimemazin sr 5ml/2l
  • B2 4v/2l
 • Trẻ em 7 tuổi:
  • Bôi Acyclovir khi chưa vỡ
  • Bôi Xanh methylen khi đã vỡ
  • Acyclovir 200mg 4v/2l
  • Azithromycin 250mg 2v/2l
  • Alpha choay 5mg 4v/2l
  • Patamol 500mg 2v/2l
  • Pharmaton sr 10ml/1l
  • Clorampheniramin 4mg 2v/2l
  • B2 4v/2l

 

Link tải: BỆNH THỦY ĐẬU Ở TRẺ EM.

 

Nguồn: Thực hành bán thuốc quyển số 1.

Bình luận

Gửi phản hồi